Strona niniejsza ma na celu popularyzację informacji dotyczących rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu i organizacji transportu (głównie zbiorowego) wdrażanych w mieście Wrocław. Materiały zamieszczone na tej stronie zbierane były przez nas z mozołem przez ostatnie lata i mają na celu obiektywne i obrazowe przekazanie szerokiej publiczności przyczyn (wciąż trwającego) znacznego spadku popularności komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.

Mówiąc ogólnie i skrótowo – chodzi o sukcesywne, planowe pogarszanie warunków ruchu komunikacji zbiorowej (przede wszystkim – szynowej) ze względu na wprowadzanie systematycznej poprawy płynności i zwiększania przepustowości dostępnej dla użytkowników samochodów. Wiele zmian może być inspirowanych indywidualnymi przesłankami poprawy warunków ruchu dla samych siebie – wszak nie od dziś wiadomym jest, że zdecydowana większość (nie wszyscy!) decydentów transportowych porusza się wyłącznie (lub prawie wyłącznie) samochodami osobowymi.

Wiele działań realizowanych jest niestety z naruszeniem krajowych lub lokalnych norm prawnych, które przy każdym z przykładów będziemy przytaczać.

Na początek opracowaliśmy dla Was kilka tematów. Następne Materiały będą się pojawiały sukcesywnie w miarę opracowywania. Życzymy miłej lektury.